Η Μεθοδολογία μας -  Πως δουλεύουμε

Ως πτυχιούχοι απόφοιτες  Φιλολογίας Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και παρακολουθούμε ανελλιπώς όλες τις εξελίξεις στον τομέα της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών αλλά και στον τομέα της νευροβιολογίας  και της ψυχολογίας που σχετίζονται με τη διαδικασία της μάθησης.

Θεωρώντας ότι η λεκτική έκφραση – γραπτή και προφορική - είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, όπως γνώσης λεξιλογίου , γραμματικής, κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας, κοινωνικής ενημέρωσης , υπέρβαση της ντροπής, αίσθημα σιγουριάς, δεξιότητα ένταξης αλλά και και αποδοχής από την ομάδα, ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση στην διδασκαλία της γλώσσας.

  • Ο πρώτος στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές συνεργατικό περιβάλλον για τους μαθητές μας, όπου θα νοιώσουν την αποδοχή από τις δασκάλες τους και τους συμμαθητές τους , ώστε να μπορέσουν να δεχτούν και να επεξεργαστούν την γνώση.
  • Περιλαμβάνουμε όλες τις κλασικές αλλά και επικοινωνιακές εκπαιδευτικές διαδικασίες ώστε να ταιριάζουν σε όλους τους μαθητές.
  • Συνεργαζόμαστε άμεσα με τους δημιουργούς των βιβλίων που χρησιμοποιούμε, μέσω των εκδοτικών οίκων που μας παρέχουν σεμινάρια αξιοποίησης του διδακτικού υλικού προσαρμοσμένα στο δικό μας σχολείο.
  • Δημιουργούμε το δικό μας υλικό κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη για καλύτερη εμπέδωση.
  • Χρησιμοποιούμε βιωματικές μεθόδους εκθέτοντας τους μαθητές σε παρόμοιες καταστάσεις που θα συναντήσουν στην πραγματική ζωή .

Δραστηριότητες

Projects

Η δημιουργία και η παρουσίαση Projects αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής μας διαδικασίας , ιδιαίτερα δε , η παρουσίασή τους σε κοινό ώστε οι μαθητές μας να ξεπεράσουν την δυσκολία της προφορικής και άμεσης  επικοινωνίας στην ξένη γλώσσα

Spelling Bee

Ο διαγωνισμός λεξιλογίου « Spelling Bee” αποτελεί πλέον θεσμό στις εκπαιδευτικές διαδικασίες του σχολείου μας.

Be a teacher for one day

 Οι μαθητές αναλαμβάνουν, από την Ajunior κιόλας , να παρουσιάσουν/ διδάξουν ένα μάθημα αφού έχουν κάνει την έρευνά και την προετοιμασία τους προηγουμένως

The Rooftop Cinema Club

Το Club λειτουργεί ομάδα των μαθητών που είναι μέλη του και φροντίζουν όλες τις λεπτομέρειες από τη επιλογή της ταινίας μέχρι τις προσκλήσεις προς όλους τους μαθητές και την προβολή της.
Η δραστηριότητα και η συμμετοχή στο Cinema Club  είναι ιδιαιτέρως σημαντική στην κοινωνικοποίηση των παιδιών , την ανάληψη ευθύνης , την ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και φυσικά στην γλωσσική εξέλιξη και ότι σημαίνει η Τέχνη του κινηματογράφου στην διαμόρφωση της παιδείας του.

Story Telling

Η διαδικασία του Story Telling  - διηγούμαι μια ιστορία μπροστά σε κοινό - συμβάλλει αποφασιστικά στην απόκτηση άνεσης προφορικής παρουσίασης από τους μαθητές μας.

Library

Λειτουργούμε Δανειστική Βιβλιοθήκη. Τα παιδιά δανείζονται βιβλία , τα διαβάζουν και τα παρουσιάζουν στην ομάδα της τάξης τους