Στην διαμόρφωση των επιπέδων των τάξεων ακολουθούμε το "Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς" για τις γλώσσες και στο οποίο προσαρμόζουμε τις μεθόδους και το εκπαιδευτικό υλικό, που χρησιμοποιούμε.

Με δεδομένο ότι η εκπαίδευση δεν σταματά, ούτε περιμένει, ακολουθούμε πάντα τις αλλαγές και τις εξελίξεις που διαμορφώνονται και προσαρμόζουμε τις διαδικασίες μας σε:

α) Προγράμματα τάξεων με φυσική παρουσία - in person teaching

β)  Προγράμματα Ατομικών μαθημάτων - private tutoring

γ)  Συνδυασμό προγραμμάτων παρακολούθησης τάξης και ατομικού μαθήματος

δ)  Προγράμματα Σύγχρονης και Ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

ε)  Συνδυασμό προγραμμάτων παρακολούθησης με φυσική παρουσία ή και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης - hybrid teaching

στ) Υποστήριξη γονέων για διευκόλυνση πρόσβασης σε διαδικτυακές διαδικασίες - parents support 


JUNIOR CLASSES (A junior –B junior)  - Επίπεδο Προκαταρκτικών Τάξεων

(Για παιδιά από Β  ή Γ δημοτικού)

Είναι το πρώτο - προκαταρκτικό επίπεδο όπου τα παιδιά δημιουργούν την πρώτη σχέση τους με την γλώσσα και τις διαδικασίες . Υπάρχει γραφή, ανάγνωση και γραμματική μέσα από ειδικά διαμορφωμένο διδακτικό υλικό, με χαρούμενες ιστορίες, τραγούδια και παιχνίδια.


SENIOR CLASSES : A Senior – B Senior – C Senior- D senior - Esenior

(Επίπεδα κατά Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Α1 – Β1)

Είναι ο βασικός κορμός της εκμάθησης της γλώσσας, όπου γίνεται η συνολική παρουσίαση της λεξιλογικής και γραμματικής δομής της γλώσσας, σύμφωνα με τα επίπεδα κατά Πλαίσιο Αναφοράς, εμπλουτίζεται και εμπεδώνεται με πλήθος βιωματικών δραστηριοτήτων.


EXAM CLASSES (Lower- Proficiency)

(Επίπεδα κατά Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς B2- C2

Απευθύνεται σε σπουδαστές προχωρημένου επιπέδου, που ετοιμάζονται για τις εξετάσεις Lower και Proficiency .

 

Εξεταστικοί Φορείς για Πιστοποίηση Γλωσσικού Επιπέδου που συμμετέχουμε:

FCE – CPE Cambridge, ECCE-ECPE Michigan, B2-C2 ESB, B2-C2 LRN

 

Τάξεις  Γαλλικών        

Προτείνουμε τα παιδιά να ξεκινούν τα Γαλλικά στην Ε' δημοτικού. Διδάσκονται λεξιλόγιο και γραμματικά φαινόμενα που καλλιεργούν την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου σε απλές περιστάσεις επικοινωνίας, όπως στο σχολείο και την οικογένεια. 

Τάξεις - Επίπεδα 

F1, εισαγωγική

F2, εξετάσεις για Α1

 F3, εξετάσεις για Α2 ,

F4, εξετάσεις για Β1,

F5-F6, προετοιμασία για B2

TCF είναι ανεξάρτητο δίπλωμα γλωσσομάθειας του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας, το οποίο απευθείνεται μόνο σε ενήλικες, προκειμένου να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στη Γαλλική γλώσσα για λόγους εκπαιδευτικούς, προσωπικούς και επαγγελματικούς.