Σοφία Μπουτσικάκη

Πτυχιούχος Αγγλικής Λογοτεχνίας Deree College.
Hunter College, N. York, USA.

Οργανωμένη δουλειά + όνειρα + επιμονή + υπομονή = επιτυχία"


Τόνια Παρασχίδου

Πτυχιούχος Αγγλικής και Γαλλικής Φιλολογίας
Αριστοτέλειου Παν. Θεσσαλονίκης

"Τα καλά πράγματα έρχονται σε αυτούς που πιστεύουν, τα πιο καλά σε εκείνους που έχουν υπομονή, και τα ακόμη καλύτερα σε όσους δεν εγκαταλείπουν" 

Η ουσιαστική Γνώση , οι Αξίες και το Ήθος είναι η Παιδεία και τα Εφόδια για το ταξίδι της Ζωής


Το σχολείο μας δημιουργήθηκε το 1992, σκοπεύοντας στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών, οι οποίες οδηγούν στην ουσιαστική εκμάθηση και χρήση της ξένης γλώσσας και όχι μόνο στην απόκτηση ενός Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.
Πρόσφατα ενεργοποιηθήκαμε στη Σχολική Μελέτη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην καθημερινή άριστη προετοιμασία των μικρών μαθητών μας στα μαθήματα του σχολείου τους.

Είμαστε πτυχιούχοι καθηγητές ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, εγκεκριμένοι και αδειοδοτημένοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Εργαζόμαστε με σύστημα και προσήλωση για να αποκτήσει ουσία και περιεχόμενο η γλώσσα που μαθαίνουν οι μαθητές και μαθήτριές μας.
Έχουμε δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, που αγκαλιάζει και στηρίζει την μάθηση όλων των μαθητών μας,  χωρίς αποκλεισμούς.
Είμαστε ανοιχτοί στην εκπαιδευτική καινοτομία και πρωτοπόροι στην εφαρμογή της.

Η συνεχής επιμόρφωσή με εκπαιδευτικά σεμινάρια και η συνεχής συνεργασία μας με τους εξεταστικούς φορείς των πανεπιστημίων και τους εκδοτικούς οίκους των βιβλίων που διδάσκουμε, μας φέρνει στο κέντρο της συνεχούς ενημέρωσης και των εξελίξεων στο χώρο της ξενόγλωσσης παιδείας.

Θέλουμε να:

  • Υποστηρίξουμε τους μαθητές μας: να μάθουν και να χρησιμοποιούν ουσιαστικά την ξένη γλώσσα.
  • Χτίσουμε την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους για τη χρήση της γλώσσας.
  • Μάθουμε στους μαθητές να αξιοποιούν σωστά το χρόνο τους, μελετώντας απερίσπαστα, συστηματικά, αποδοτικά και κυρίως να μελετούν μόνοι τους
  • Ενθαρρύνουμε την κριτική σκέψη που βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους στο να ξεχωρίζουν, να επεξεργάζονται, να αναλύουν δεδομένα και να καταλήγουν στις βέλτιστες λύσεις.
  • Οδηγούμε τους μαθητές μας στο να θέτουν στόχους και να τους πραγματοποιούν.
  • Εφοδιάσουμε τους μαθητές μας με γνώσεις και ικανότητες που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τον συνεχώς μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο.